Wemmet verhuurafdeling

Feestje of evenement groot of klein dan moet je bij Wemmet zijn !

Telefoon ( NIET voor reservaties of beschikbaarheden )

0475/73.64.02

Algemene huurvoorwaarden:

 1. – Als het leveringsadres trappen, beperkte doorgang en andere obstakels heeft moet de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte stellen !
 2. – Wegens de toenemende brandstofprijzen zijn wij genoodzaakt voor de transport een bijdrage te vragen namelijk 0,25 de l/km indien binnen de 20km.  Alle levering boven de 20km worden berekend volgens kmvergoeding in de offerte. Voorwaarden en prijzen zijn niet bindend.
 3. – Bij eventuele schade en/of verlies aan de gehuurde materiaal worden de onkosten doorgerekend aan de huurder.
 4. Eventuele gevraagde waarborg wordt terugbetaald aan de huurder na controle van het materiaal en dit binnen de 10 dagen terug gestort op het vermelde rekeningnummer.
 5.  Voor servies wordt altijd waarborg gevraagd indien deze niet te vuil, er beschadiging of manco’s zijn wordt de borg binnen de 10 dagen terug gestort op uw rekeningnummer
 6. – Springkastelen en tenten en vloeren worden altijd door Wemmet geleverd.
 7. – De tafels, stoelen, banken, receptietafels, volksspelen kunnen afgehaald worden maar worden ook op verzoek geleverd.
 8. – Behalve springkastelen, tenten en skydancers mag al ons ander verhuurbaar materiaal niet in de regen staan of nat worden.
 9. – Na de verhuring/feest dient de verhuurder de artikels proper te maken o.a. tafels, stoelen, receptietafels, volksspelen, ijskasten, enz… anders worden er onkosten aangerekend en/of deel de borg ingehouden voor de reiniging !
 10. – De doorgang naar de plaats waar het gehuurde materiaal dient opgesteld te worden moet breed genoeg zijn zodat het materiaal er door kan. Diot wordt vermeld op de offerte.
 11. – De huurder verleent ten allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar het verhuurde materiaal opgesteld is.
 12. – Aan het gehuurde goed mag niet gezaagd, gespijkerd, of geschilderd worden en mag er geen kleefband of tape bevestigd worden of andere dingen die het materiaal kunnen beschadigen.
 13. – Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en geeft hem het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat. Gevallen van overmacht zijn o.a.: oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoring, laattijdige
 14. levering van goederen en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk maken het is duidelijk dat de bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende bedoelingen gegeven zijn.
 15. – Bij opstelling/levering van het materiaal erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en dat de huurder op de hoogte gebracht is van de opstellingsvoorwaarden van het gehuurde materiaal.
 16. – Skydancers bewegen in de lucht hierdoor moeten zij zo geplaatst worden dat deze geen obstakels raken of beschadigd kunnen geraken.
 17. – Het is verboden het materiaal verder te verhuren of geldelijk uit te baten. Dit kan slechts na akkoord van de verhuurder.
 18. – De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het volledige materiaal vastgesteld na de huurperiode. De huurder zal de aangebrachte schade volledig vergoeden en bij diefstal, verlies, ontbreken van het materiaal de kosten voor vervanging(=nieuwwaarde)of de reparatie volledig voor zich nemen.
 19. – De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is volledig onvoorwaardelijk verantwoordelijk.
 20. – De verhuurder – eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan.
 21. – De huurder moet de verhuurder verwittigen als er obstakels in de ondergrond zitten die kunnen beschadigd worden bij het opstellen of afbreken van de tent. (o.a. elektriciteit, kabels, enz. )
 22. – Het springkasteel of tent wordt op een vlakke oppervlakte geplaatst en ( deze moet rein zijn o.a. geen scherpe onderdelen, uitwerpselen van dieren, enz.) dit bij voorkeur op gras of zand
 23. waar op het materiaal volledig vrij kan staan met een afstand van minimum 1 meter rondom.
 24. – Indien het springkasteel of tent toch op een harde ondergrond staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder de verhuurder op de hoogte te stellen !
 25. – Er dient één persoon aanwezig te zijn voor eventueel een hand te helpen bij het rechtzetten van een tent.
 26. – De verzekering van en voor de gehuurde materiaal is steeds ten laste van de huurder.
 27. – Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde materiaal geeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of terugbetaling.
 28. – Bij verhuring van de springkastelen dient de huurder een verlengkabel te voorzien tot aan de achterkant van het springkasteel en elektriciteit van 220 Volt van en 16 ampère te leveren.
 29. – De toevoerbuis tot de motor van het springkasteel moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).
 30. – Indien er onvoldoende stabiliteit is op het springkasteel, mag de huurder niemand meer toelaten op het springkasteel.
 31. – Het is verboden op/over de muren/dak te klimmen of aan te hangen, met schoenen, eetwaren, snoepgoed, drank, brillen, schrijfbaar gerief of andere voorwerpen het springkasteel te betreden.
 32. – Bij een stroompanne of uitschakelen gaat het springkasteel langzaam af en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten
 33. – Bij storm dient de huurder het gehuurde materiaal in veiligheid te brengen Bij verhuring van meerdere dagen dient men ’s nachts het materiaal in veiligheid te brengen of te stellen zodoende dat er geen schade of diefstal kan gebeuren.
 34. – Bij regenval blijft het springkasteel altijd opgeblazen tot de verhuurder deze komt afhalen.